Informatie psycholoog Maastricht

Opleiding psycholoog
Universiteit Maastricht, Doctoraal Biologische Psychologie
Verder gecertificeerd ACT-therapeut en Mindfulnesstrainer

Lidmaatschappen
Als vrijgevestigd psycholoog ben ik aangesloten bij:
NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
De praktijk is bovendien opgenomen in het zorgregister: ABG code praktijk: 94-58833, persoonlijke ABG code: 94-010897

Bovenstaande houdt onder meer in dat ik gehouden ben aan de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen, het NIP, en dat ik verplicht ben jaarlijks nascholing te volgen en tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten met collega-professionals bij te wonen ter bewaking van de kwaliteit van mijn werk.

Praktijk

Ik werk van thuis uit, in een volgens de meeste van mijn cliënten prettige, huiselijke sfeer. Sfeer vind ik belangrijk: je moet je op je gemak en veilig kunnen voelen en tot rust komen. Absolute privacy is uiteraard gewaarborgd; dit was voor mij een van de belangrijkste redenen om geen contracten te sluiten zorgverzekeraars, die daardoor geen inzage in gegevens kunnen claimen. Er is geen wachtruimte, maar ik plan mijn afspraken ruim, met minimaal een kwartier ertussen.

Afspraken

Bij het maken van een afspraak probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met jouw mogelijkheden. Mijn vaste werktijden zijn maandag- t/m vrijdagochtend en de maandag- en woensdagavond, maar uitzonderingen zijn in sommige gevallen mogelijk. Een afspraak afzeggen of verzetten kan altijd, maar laat dit als het kan minimaal 48 uur van te voren weten, zodat ik nog iemand anders kan inplannen.

Vergoeding

Ik ben een contractvrije, vrijgevestigde psycholoog. Dat betekent absolute privacy, geen verwijzing nodig van de huisarts en geen inzage van derden in de dossiers. Het houdt ook in dat er per gesprek op voorhand contant dient te worden betaald (geen pinautomaat aanwezig) en dat je de nota zelf moet indienen bij je verzekeringsmaatschappij. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (module: alternatieve zorg) een deel van de kosten. Het is uiteraard raadzaam van te voren uw polisvoorwaarden hierop na te slaan.

Tarieven

Consult individuele therapie (60 minuten) 100 euro
Consult relatietherapie (60 minuten) 100 euro
Consult relatietherapie (90 minuten) 150 euro
Consult vanaf 18.00 uur 110 euro


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij een van de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten, de NFG, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De NFG maakt gebruik van een onafhankelijke, professionele klachtenfunctionaris via Quasir, die een SNRO-geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd. Hiermee voldoet de NFG (en haar leden) aan de in de wet geëiste onafhankelijkheid van klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

Wet WkkGZ

De wet WkkGz (Wet kwaliteit, klachten en Geschillenzorg) is door de Rijksoverheid opgesteld ter bescherming van cliënten die gebruik maken van aanbieders van gezondheidszorg. De titel psycholoog NIP die ik voer betekent dat ik op de hoogte ben van de eisen die deze wet stelt en dat ik daaraan voldoe. U kunt alle informatie omtrent deze wet vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorgkwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Vervanging

Bij langdurige ziekte of overlijden kunt U indien U dat wenst contact opnemen met mijn waarnemer Marly Senden van Psychologiepraktijk Marly Senden te Maastricht, website Psycholoogmaastricht.nl.

Bij ziekte kunt U er voor kiezen bij haar het behandelingstraject voort te zetten; bij overlijden is officieel geregeld dat zij als enige het recht heeft mijn dossiers over te nemen en, door U gemachtigd, een van de volgende mogelijkheden door te voeren:

  • het naar U versturen van uw dossier
  • het vernietigen van uw dossier
  • het versturen van uw dossier naar een nieuwe behandelaar


Algemene voorwaarden

Psycholoog Maastricht

Marie-Louise Dubois
Psycholoog Maastricht

Op de Bannet 38
6223 GE Maastricht

Maak een afspraak


Laatste artikel

Stressklachten, hoe vervelend ook, hebben in principe een belangrijke functie, namelijk van waarschuwingssignalen. Stressklachten attenderen U in…